แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น日本語へ

สู้สู้ เชียงใหม่ from japan คือ หนึ่งในกิจกรรมของสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความหวัง พลังใจ ให้เกิดขึ้นในรูปแบบของนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จากหลากหลายร้านค้าของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และในโซนภาคเหนือ ทั้งร้านอาหาร อิซากายะ ของที่ระลึก และสินค้าออร์กานิคจากการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยความหวังและกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน  
และในนิทรรศการออนไลน์นี้ เราอยากให้คุณรู้สึกเหมือนได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการของเราจริงๆ ด้วยการนำเสนอ ทั้งร้านอาหาร อิซากายะ ของที่ระลึก และสินค้าออร์กานิคจากการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในโซนภาคเหนือ  

ขอเชิญเที่ยวชมและช๊อปปิ้งในงาน สู้สู้เชียงใหม่ from japan がんばろうチェンマイfrom日本 ให้สนุกสนาน 
และอิ่มหนำสำราญด้วยความอร่อยของอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับทุกคนค่ะ  

Category

ร้านค้าหน้าแยกเป็นหมวดหมู่ หากต้องการจะชมร้านไหนเลือกได้เลยครับ

โครงการนี้ จักขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจของคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศทีรับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิตในช่วงนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ทุกท่านรู้จักธกิจการและร้านค้าที่เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และน่าจะช่วยทุกท่านใช้ข้อมูลล้าวนี้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันในเชียงใหม่
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และ สร้างมิตรภาพระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เราขอขอบพระคุณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ.นครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ และ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ให้เป็นจริง

สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ มุงมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชือถือของสมาชิกซึ่งกันละกัน

รวมทั้ง พยายามเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง  หวังว่าจะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ และ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจากทุกท่านตลอดไป

สุดท้ายนี้ ผมขออวยผลให้แก่ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และ มีความสุขตลอดไป

พฤศจิกายน 2564
รองประธานกรรมการ และ  ประธานคณะกรรมดำเนินการสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ ทาคาชิ
โอคุโนะโซโนะ 奥ノ薗 隆志