ชมรม/สมาคม

Chiangmai Longstay Life Club (CLL Club)

แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น日本語へ

คือการรวมตัวกันของสมาชิกที่สนใจในกิจกรรมความสนุกสนาน ด้วยการสร้างมิตรภาพในกลุ่มสมาชิก ผ่านการร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่เป็นงานอดิเรกในเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การตั้งกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมห้องสมุด การร้องเพลง กอล์ฟคลับ โฟโต้คลับ และอื่นๆที่เป็นสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ ผ่านมิตรภาพระหว่างสมาชิก  
สมาชิกส่วนใหญ่ของคลับเป็นชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่และชานเมืองเป็นหลัก 
แต่ชาวต่างชาติที่สนใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น และพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ก็สามารถสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคลับได้  
CLL Club ก่อตั้งขึ้นในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีสมาชิก 96 ราย  

สมาชิกคลบั CLL เพลิดเพลินกับสโมสรตอ่ไปนี้

 • กลุ่มเรียนภาษาไทย
 • กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ 
 • สโมสรพิธีชงชา  
 • คลับงานฝีมือ  
 • ชมรมร้องเพลง  
 • คลับคาราโอเกะ 
 • โฟโต้คลับ 
 • คลับโกโชกิ  
 • คลับน้ำพุร้อน 
 • กอล์ฟคลับ 
 • คลับเต้นรำฮูลา 
 • สโมสรสะพานสญัญา 

①②③ ผลงานของสมาชิก
④ เทศกาล ล้านนาญี่ปุ่น
⑤ งานครบรอบ 10 ปี (15/ธันว/2012)

INFO

NameChiangmai Longstay Life Club (CLL Club) 
พิกัด 50/24 ถ.ห้วยแก้ว เมือง เชียงใหม่ 50300 
โทร053-217572
เวลาเปิด-ปิด14:00 – 16:00 น.  (เปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)    
Websitewww.cll-thaijp.net
Emailcllclubcnx@gmail.com

-ชมรม/สมาคม